Kontakt

IBP GROUP Karina Choińska
/biuro/ ul. Pijarska 113 lok. 2, 05-530 Góra Kalwaria
/tel/ 694 48 60 40
/email/ info@ibp-group.pl

Regon: 141463452
Nip: 123 085 95 83

Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez IBP Group w celach marketingowych i statystycznych. Zgoda na przetwarzanie danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępniania moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.