RODO

IBP GROUP informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest IBP GROUP

2) dane osobowe w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej prezentowania przez IBP GROUP oferty podmiotów, na rzecz których IBP GROUP prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego przez czas nieokreślony. W szczególności w przypadkach:

·         przedstawienia i porównania ofert,

·         informowania o kończących się umowach lub innych datach związanych z umową,

·         informowania o warunkach zawartych umów,

·         informowania w przypadku zmian rynkowych mogących mieć znaczenie dla klienta

3) oświadczającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawianie oraz trwałego usunięcia (prawo do zapomnienia)

4) na każdym etapie realizacji umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionej umowy

5) w celu przedstawienia optymalnej oferty dane będą automatycznie profilowane

6) w celu złożenia wniosku o zmianę lub usunięcie danych, sprzeciwu oraz skargi należy skontaktować się z IBP GROUP pod adresem ul. Pijarska 113 lok. 2, 05-530 Góra Kalwaria lub poprzez email: info@ibp-group.pl