Co nas wyróżnia?

  • Poprzez negocjację oferty z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi dążymy do uzyskania jak najszerszej ochrony za najkorzystniejszą składkę
  • Podpowiadamy różne rozwiązania, które mogą uczynić ofertę niestandardową i „szytą na miarę”
  • Przygotowujemy dla Państwa porównanie zebranych ofert w formie tabelarycznej, jak i opisowej, tak, aby można było obiektywnie je porównać i ocenić (zarówno pod względem wysokości składek, jak i różnic w zakresie ubezpieczenia)
  • Przed zawarciem umowy udzielamy pisemnej rekomendacji najwłaściwszej oferty, wyjaśniając przeważające dla niej korzyści
  • Wyjaśniamy „kruczki” i wyłączenia zawarte w OWU, które mogą być w Państwa przypadku szczególnie niekorzystne oraz w przypadku niejasnych zapisów ubiegamy się o oficjalne interpretacje Towarzystw Ubezpieczeniowych
  • Podkreślamy wyjątkowe zastosowanie klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb
  • Aktywnie pomagamy skompletować dokumentację potrzebną do zgłoszenia roszczenia, jak również oceniamy zasadność i wysokość przyznanych odszkodowań. Odwołujemy się od niesłusznych decyzji Towarzystw Ubezpieczeniowych.
  • Monitorujemy wszystkie zmiany w ubezpieczeniu oraz płatności składek.
  • Udostępniamy Naszym Klientom program do obsługi ubezpieczenia grupowego. Po otrzymaniu indywidualnego hasła mogą Państwo zalogować się do systemu i na bieżąco mieć wgląd w ubezpieczenie oraz możliwość dokonywania modyfikacji.

Powyższe usługi są dla Państwa bezpłatne!
(jesteśmy wynagradzani przez towarzystwa ubezpieczeniowe)


IBP Group
to profesjonalny zespół fachowców;
wszystko co robimy, robimy z pasją,
dzięki czemu jesteśmy skuteczni w sprawach, których się podejmujemy;
nasze motto: „Daj z siebie tyle, że nie będzie można już zrobić niczego więcej”.

i wiele innych