Ubezpieczenia Grupowe

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne – to dostęp do opieki medycznej, świadczonej w renomowanych placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne skierowane jest do firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom, a także ich rodzinom wszechstronną opiekę medyczną.
Różnorodna i bogata oferta Towarzystw Ubezpieczeniowych umożliwia wybór programu najbardziej odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy i pracowników.
Ubezpieczonym pracownikom ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa, szybki i bezgotówkowy dostęp do lekarzy, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, profesjonalną i kompleksową poradę wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, możliwość leczenia w prywatnych zakładach opieki lekarskiej w ponadstandardowych warunkach.
Pracodawcy, który jest ubezpieczającym, daje niezwykle efektywne narzędzie wspomagające działania w sferze polityki personalnej i umacnia jego pozycję na rynku pracy.

Grupowe ubezpieczenie na życie – zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania lub leczenia szpitalnego

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np. świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci rodziców i teściów, niezdolności do pracy, uszczerbku z tytułu zawału/udaru i wiele innych.
Ubezpieczeniem mogą zostać objęci sami pracownicy, jak i pracownicy wraz z ich rodzinami.